Kruising Boeimeersingel-wilhelminasingel 2020 

Reconstructie Boeimeersingel Breda

De reconstructie van een druk kruispunt in het centrum van Breda

Enkele kengetallen zijn:
Frezen en opbreken bestaande asfalt
Aanpassen riool en aanbrengen liners
Aanbrengen nieuwe fundering en asfaltconstructie
Aanbrengen van fietssuggestiestroken van coating
ca. 850 ton asfalt

Klik hier voor onze algemene voorwaarden