Gemeente halderberge

Groot Onderhoud wegen 2014-2016

Uitvoeren planmatig onderhoud aan asfaltwegen en aanliggende elementenverharding.

Enkele kengetallen zijn:
7.650,00 ton asfalt
11.820,00 m² asfaltwapening
4.300,00 m² straatwerk

Klik hier voor onze algemene voorwaarden