Reconstructie noorderbaan te Heythuysen

Reconstructie Noorderbaan

Het planmatig onderhoud van de Noorderbaan met asfalt voor de gemeente Leudal

Enkele kengetallen zijn:
Lengte wegvak ca. 2,50 km.
Vervangen van bestaande asfaltdeklaag en -tussenlaag op de hoofdrijbaan in 5 fasen
Aanbrengen van nieuwe deklagen op rotondes
 Aanbrengen van fietssuggestiestroken in SMA-NL rood
2.575,00 ton asfalt

Klik hier voor onze algemene voorwaarden