Gemeente drimmelen

Reconstructie Oude Weg, Lage Zwaluwe

De complete reconstructie van de Oude Weg in Lage Zwaluwe

Enkele kenmerken zijn:
Stabiliseren funderingslagen met schuimbitumen.
Aanbrengen (gewapende) printbeton
•  Aanbrengen van Mesh-Track wapening
Straatwerk bushaltes, rijbaan, rotonde en inritten
Uitvoering nieuw beplantingsplan
Vernieuwen duikers en beschoeïng watergang
Vernieuwen vrachtwagenparkeerterrein "De Zwingel"
ca. 6.000,00 ton asfalt

Klik hier voor onze algemene voorwaarden