Politie Academie Apeldoorn

Aanleg parkeerterrein P3 te Apeldoorn

EMVI werk op basis van:

Plan van aanpak:
(Met betrekking tot het verwijderen van een gedeelte asfalt en creëren van een constructie waarin de wortels van de monumentale kastanjebomen weggeleid worden van de asfaltverharding)

Ontwerp/verhardingsadvies:
(de beschikbare ruimte dient zo efficiënt mogelijk benut te worden voor het creëren van een maximaal aantal parkeerplaatsen)
Planning: Werk opleveren uiterlijk 24 juli 2015
Prijs:

Klik hier voor onze algemene voorwaarden