Siemons Grondwerken

EBS Rotterdam

Aanleg van een op en overslagterrein voor European Bulk Services.

Enkele kengetallen zijn:
Oppervlakte terrein 13.140,00 m²
2.790,00 ton asfalt
Aanleg van een geasfalteerde afwateringsgoot onder een hellingshoek van 7,5%

Klik hier voor onze algemene voorwaarden